Güvenlik Bantları
- Açılma teşebbüsünde “VOID” ibareli uyarı yazısı çıkaran güvenlik bantları

- İsteğe göre farklı kalınlıklarda ve ölçülerde üretilebilir

- Bant üzerine tek renk logo baskı ve seri numarası baskı imkanları

- Uygulama yüzeyinde iz bırakan veya bırakmayan ürün opsiyonları 

- Paketleme bilgileri ürün ölçüsüne göre değişmektedir